Verslagen van de schoolraad

 

 

Beste ouders,

Hieronder vindt u links naar de verslagen van de vergaderingen van de schoolraad:

   

Verslag 19/06/2017

Verslag 20/02/2017

Verslag 12/09/2016

Verslag 13/06/2016

Verslag 22/02/2016

Verslag 14/09/2015

Verslag 15/06/2015

Verslag 23/02/2015

Verslag 15/09/2014

Verslag 16/06/2014

Verslag 17/02/2014

Verslag 17/09/2013

Verslag 17/06/2013

Verslag 25/02/2013

Verslag 17/09/2012

Verslag 18/06/2012

Verslag 13/02/2012

Verslag 19/09/2011

Verslag 20/06/2011

Verslag 26/04/2011

Verslag 28/02/2011

Verslag 20/09/2010

Verslag 14/06/2010

Verslag 15/03/2010

Verslag 21/09/2009

Verslag 15/06/2009

Verslag 09/03/2009

Verslag 15/09/2008

Verslag 10/06/2008

Verslag 06/03/2008

Verslag 25/09/2007

Verslag 18/06/2007

Verslag 12/03/2007

Verslag 25/09/2006

Verslag 19/06/2006

Verslag 14/03/2006

Verslag 24/10/2005

Verslag 21/06/2005

Verslag 12/05/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de startvergadering van de schoolraad van de

Vrije Gemengde Basisschool ’t SJIBke van 12 mei 2005.

 

 

Aanwezig:        geleding van de ouders:                       Pascale van Dormael

                                                                                  Hilde Paelinckx

                                                                                  Lieve Abts

 

                        geleding van het personeel:                  Josy Van Diest

                                                                                  Griet Haegemansns

                                                                                  Ward Kerkhofs

 

 

 1. Opstellen huishoudelijk reglement

Het voorstel van het VSKO rond een huishoudelijk reglement werd doorgenomen en waar nodig aangepast.

De aangepaste versie vind u in bijlage.

 

 1. Opstellen van een overeenkomst met het schoolbestuur

Ook hier werd het voorstel van het VSKO besproken en aangepast. De aanpassingen kan u ook in bijlage vinden.

 

 1. Coöpteren van de geleding van de lokale gemeenschap

Als leden van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd:

            Jan Elsen

            Ann Verbinnen

            Anita Monsieur

 

 1. Verkiezing van een bestuur

In consensus worden Ward Kerkhofs als voorzitter en Hilde Paelinckx als secretaris voor de schoolraad verkozen.

 

 

 

 

Verslaggever

Julien Van der Auwera

 

Top

 

 

Verslag vergadering schoolraad 21/06/2005.

 

Aanwezig:

    de geleding van de ouders:                           Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

                                                                       Mevr. Pascale Vandormael

                                                                                   Mervr. Lieve Abts

 

                de geleding van het personeel:                       Dhr. Ward Kerkhofs (voorzitter)

                                                                                    Mevr. Josy Van Diest

                                                                                    Mevr. Griet Haegemans

 

                de geleding van de lokale gemeenschap:        Dhr. Jan Elsen

                                                            Mevr. Anita Monsieur

                                                            Mevr. Anna Verbinnen

                vertegenwoordigers van het schoolbestuur:    Dhr. Alfons Heremans

                                                            Dhr. Louis Vandenbroeck

 

                de directeur:                                                 Dhr. Julien Van der Auwera

 

 

1. Verwelkoming van de leden van de lokale gemeenschap:

Als leden van de lokale gemeenschap werden Dhr. Jan Elsen, Mevr. Anita Monsieur en Mevr. Anna Verbinnen gecoöpteerd. Zij worden op deze vergadering van harte verwelkomd.

 

2. Goedkeuring gewijzigde versies huishoudelijk reglement en overeenkomst tussen schoolbestuur,

    directie en schoolraad:

Deze documenten worden goedgekeurd en ondertekend.

 

3. Criteria voor de aanwendig van het lestijdenpakket en gebruik van de punten:

Kleuterschool: K1a, wordt een graadklas, met de jongste kleuters van 2002 en de kleuters van 2003. Anders zou de klas van geboortejaar 2003 tot ver boven de 30 groeien. Hierbij waren bedenkingen van de geleding van de ouders. Zij uitten de bezorgdheid dat deze kleuters misschien niet de goede voorbereiding zouden hebben, als zij eenmaal naar het eerste leerjaar moeten. De geleding van de leerkrachten beloofde er goed over te waken dat er inderdaad in een graadklas gewerkt wordt en dat er genoeg gedifferentieerd wordt om de oudste kinderen van deze klas toch de nodige kansen te geven. Verder is er van elke leeftijd 1 kleuterklas. Lichamelijke opvoeding wordt door de klastitularis gegeven.

In de lagere school wordt het eerste leerjaar halftijds gesplitst voor de hoofdvakken. Verder worden de klassen van het derde, het vijfde en het zesde leerjaar ontdubbeld. De gymleerkracht heeft 17 lestijden voor L.O. en er worden 12 lestijden taakklas ingericht.

 

Alle punten (14) voor ICT worden aangewend voor 6/36. Alle punten (24) worden aangewend voor zorg (10/36), aangevuld met 2 lestijden van de lagere school en 1 lestijd uit de kleuterschool.

Er worden 51 van de 52 punten administratie gebruikt voor 29/36. Het restpunt wordt samengeteld met 4 stimuluspunten (uit de scholengemeenschap) om zo nog 2/36 administratie te kunnen inrichten.

 

Deze criteria worden door de schoolraad eenparig goedgekeurd.

 

4. Vakantiedagen en pedagogische studiedagen:

 

Pedagogische studiedagen:

1.      woensdag 14/09/2005 – zorgdag

a.      meer overlegmomenten

b.      werken met stappenplan

2.      donderdag 10/11/2005 en maandag 20/02/2006

a.      CLIM

 

Vrije dagen:

1.      maandag 26/09/2005

2.      maandag 30/01/2006 (zondag komt sneeuwklas terug)

 

 

5. Prioriteiten en nascholingsplan:

 

Prioriteit 1: zorg

Dit jaar wordt de navorming rond zorg ingevoerd.  (Magda – Hilde – Julien)

Het accent ligt op 2 facetten:

-          preventie en remediëring

-          socio-emotionele ontwikkeling

Er is vooral vraag naar:

-          kleuters : observatie

-          Lagere school: differentiatie

o        Hoe?

o        Welke vorm?

§         Één vorm van differentiatie is CLIM

§         Een andere vorm is hoeken- en contractwerk

 

Prioriteit 2: nakijken van de rapporten

-          1ste stap is geen totalen meer op het rapport vanaf schooljaar 2005 – 2006

-          meer gebruik maken van de commentaar

 

Prioriteit 3: MDO (multi disciplinair overleg)

-          Enkele keren per jaar worden problemen besproken.

-          In de huidige situatie wordt hier soms niets meer mee gedaan

-          è volgend schooljaar gaan we proberen om hier mee verder te werken

 

Prioriteit 4: Socio-emotionele ontwikkeling

-          CLIM-werking

-          Afspraken maken zodat dit ook kan ingepast worden in het lessenrooster

 

Taakklas? (= individuele begeleiding)

è Dit raakt meer en meer ingebed in het hele zorgsysteem.

 

 

6. Scholengemeenschap.

-          ongeveer 2 jaar geleden gestart:

o        1 jaar proefperiode

o        1 jaar verlenging

-          De scholengemeenschap bestaat uit 6 scholen – ongeveer 1850 leerlingen bij start

-          1ste jaar was vooral zoeken – aandacht ging vooral uit naar zorg

-          2de jaar zijn veel ideeën nog niet geconcretiseerd

-          è 1 visietekst rond zorg voor de hele scholengemeenschap

-          vanaf 2005/2006 è overeenkomst van 6 jaar

o        personeel aan school

o        krijgen rechten in de scholengemeenschap

 1. leerkracht die 720 dagen gewerkt heeft binnen 3 schooljaren

è     aanvraag tot aanstelling van doorlopende duur

è     gaat nu gelden voor de ganse scholengemeenschap

 1. benoeming enkel mogelijk als er vacante uren zijn

è     vrije uren moeten aangekondigd worden in de hele scholengemeenschap

 1. als een leerkracht vast benoemd is, maar er zijn niet genoeg uren in de school

è     vroeger: reafectatie-commissie

è     nu: scholengemeenschap moet dit zelf regelen

 1. Evuluatie moet in de hele scholengemeenschap gecommuniceerd worden

è     Zelfde evaluatie-criteria

è     Geen rechtstreekse gevolgen voor de kinderen

 1. Interne rijkdom

è     Werken met dezelfde methodiek

è     Leren van elkaar

 

Advies schoolraad: positief

 

 

7. Varia

-          We werken voor de kinderen:

è schoolbestuur wordt telkens uitgenodigd op de vergaderingen van de schoolraad

-          Hoe opnemen van varia?

è varia als 1ste punt op de agenda zetten

è Bij een ‘open vraag’ wordt nagegaan of deze in de lopende vergadering opgenomen kan worden.  Indien niet, wordt dit op de agenda gezet voor de volgende vergadering.

-          Vergaderingen schoolraad 2005/2006

o        Maandag 12/09/2005

o        Dinsdag 14/03/2006

o        Maandag 19/06/2006

 

Top

 

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 24/10/2005

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :       Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

                                 Mevr. Lieve Abts

 

            De geleding van het personeel :Dhr. Ward Kerkhofs (voorzitter

                                                                   Mevr. Josy Van Diest

                               Mevr. Griet Haegemans

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :  Dhr. Jan Elsen             

    Mevr. Anita Monsieur

                           Mevr. Anna Verbinnen

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :   Dhr. Alfons Heremans

                                Dhr. Louis Vandenbroeck

 

            Directeur :         Hilde Uytterhoeven

 

Verontschuldigd :

                        De geleding van de ouders :                   Mevr. Pascale Vandormael

 

 

1.       Variapunten.

Is het nodig / noodzakelijk dat de kinderen de telefoonnummers van de ouders in hun boekentas hebben ?

è de vraag wordt genoteerd en morgen opgenomen in de personeelsvergadering

 

2.       Goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

3.       Goedkeuring van het schoolreglement

Het voorgestelde schoolreglement werd doorgenomen en goedgekeurd.

 

4.       Goedkeuring van het lestijdenpakket

Het lestijdenpakket werd toegelicht en goedgekeurd.

De toelichting vindt u in bijlage.

 

5.       Advies i.v.m. de functie van coördinerend directeur van de scholengemeenschap

Positief advies.

 

Top

 

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 14/03/2006

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :       Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

                                 Mevr. Lieve Abts

 

            De geleding van het personeel :Dhr. Ward Kerkhofs (voorzitter)

                                                                   Mevr. Josy Van Diest

                                Mevr. Griet Haegemans

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :           Dhr. Jan Elsen             

             Mevr. Anita Monsieur

                                    Mevr. Anna Verbinnen

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :        Dhr. Alfons Heremans

                                     Dhr. Louis Vandenbroeck

 

            Directeur :         Hilde Uytterhoeven

 

Verontschuldigd :

                        De geleding van de ouders :                   Mevr. Pascale Vandormael

 

 

1.       Goedkeuring vorig verslag

-          Het vorige verslag werd goedgekeurd

-          Variapunt uit vorige vergadering:

o        aan de ouders werd een briefje meegegeven, met de tip om de telefoonnummers in de boekentas aan te brengen.

 

2.       Variapunten.

Geen variapunten

 

3.       Kosten van de schoolreis

-          Hilde vraagt op de ouderraad of dit meegedeeld kan worden in het volgende schoolkrantje (paaskrantje)

-          Het schoolreglement wordt aangepast tegen het volgende schooljaar.

 

4.       Leerlingenaantal op 01/02/2006

Het leerlingenaantal en de daaraan gekoppelde lestijden werd toegelicht en goedgekeurd.

 

 

5.       Volgende vergadering

19/06/2006

 

Top

 

Verslag vergadering schoolraad 19/06/2006

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :       Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

                        Mevr. Lieve Abts

 

            De geleding van het personeel :  Dhr. Ward Kerkhofs (voorzitter

                                                           Mevr. Josy Van Diest

                        Mevr. Griet Haegemans

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :          Dhr. Jan Elsen             

                                                                                  Mevr. Anita Monsieur

                       Mevr. Anna Verbinnen

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :       Dhr. Alfons Heremans

                       Dhr. Louis Vandenbroeck

 

            Directeur :         Hilde Uytterhoeven

 

Verontschuldigd :

                        De geleding van de ouders :                    Mevr. Pascale Vandormael

                        De geleding van de lokale gemeenschap: Dhr. Jan Elsen

                                                                                    Mevr. Anna Verbinnen

 

 

1.       Goedkeuring vorig verslag

-          Het vorige verslag werd goedgekeurd

-          Variapunt uit vorige vergadering:

o        Na een vergelijkende studie van de busoperators, blijkt dat De Keyser nog steeds de goedkoopste is.  De school blijft bij deze busleverancier.

o        In het paaskrantje is verschenen dat de bus van de schoolreis niet meer betaald wordt door de ouderraad.

 

2.       Variapunten.

-          Op de eerste vergadering van volgend schooljaar moet het schoolreglement aangepast worden met info over de scholengemeenschap.

 

3.       Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en het gebruik van de punten.

-          Lagere school: indeling blijft zoals vorige vergadering is voorgesteld.

-          Kleuterschool: 2de kleuterklas is te groot. De 1ste kleuterklas gaat ook naar de 30 leerlingen.  Daarom worden de 7 oudste kinderen van de 2de kleuterklas bij de 3de kleuterklas gezet en wordt de 3de kleuterklas een graadklas.  De ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld.  Er is afgesproken om dit op het einde van het 1ste trimester terug te evalueren, samen met de betrokken ouders.

-          Alle punten (14) voor ICT worden aangewend voor 6/36. Alle punten (24) worden aangewend voor zorg (10/36).

-          Er worden 51 administratie punten gebruikt voor 29/36. Hieraan worden nog 4 stimuluspunten (uit de scholengemeenschap) aan toe gevoegd, om zo nog 2/36 administratie te kunnen inrichten. 

 

Deze criteria worden door de schoolraad eenparig goedgekeurd.

 
 

4.       Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2006/2007.

Vrijde dagen:

-          maandag 29/01/2007 (na sneeuwschool)

-          maandag 30/04/2007 (brugdag voor 01/05)

 

Pedagogische studiedagen:

-          woensdag 08/11/2006

o        graadbijeenkomsten in de scholengemeenschap

-          woensdag 21/03/2007

o        muzische vorming

-          woensdag 16/05/2007

o        verwendag voor leerkrachten

o        leren ontstressen

o        hints en tips om samen met de kinderen te ontstressen

 

5.       Verlenging samenwerking met de scholengemeenschap.

-          De samenwerking met de scholengemeenschap wordt voortgezet.

 

6.       Planning vergaderingen schooljaar 2006/2007.

-          maandag 25/09/2006

-          maandag 12/03/2007

-          maandag 18/06/2007

 

 

Top

 

 

Verslag vergadering schoolraad 25/09/2006

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :     Mevr. Leen Degol

                                                           Mevr. Vera Van Nuffelen

                                               Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

 

            De geleding van het personeel :  Mevr. Griet Haegemans

                                     Mevr. Sonja Van Dyck

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :        Mevr. Anita Monsieur (voorzitter)

                                                                                  Mevr. Anna Verbinnen

                                                                                  Dhr. Jan Elsen

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :    Dhr. Alfons Heremans

                                                                                  Dhr. Louis Vandenbroeck

 

            Directeur :         Hilde Uytterhoeven

 

Verontschuldigd :

            De geleding van het personeel :              Mevr. Josy Van Diest

 

1.       Bekendmaking van de nieuwe leden – aanduiden van een nieuwe voorzitter.

De leden stellen zich voor.

In concensus wordt Mevr. Anita Monsieur als voorzitter van de schoolraad verkozen.

 

2.       Variapunten.

-          Het leerlingenaantal.

Op 19 september 2006 heeft de school 269 leerlingen – bestaande uit 87 kleuters en 182 leerlingen van de lagere school.

-          De aanwending van het lestijdenpakket en de pedagogische studiedagen werd besproken en goedgekeurd op de schoolraadvergadering van 19/06/2006.  Hiervoor moet echter een PV opgesteld worden, dat ondertekend moet worden door alle leden van de schoolraad.  De directie neemt deze taak op zich.

 

3.       Goedkeuring van het schoolreglement.

Het voorgestelde schoolreglement werd doorgenomen en goedgekeurd.

Alle ouders krijgen een nieuw exemplaar.

 

4.       Volgende vergadering :

maandag 12/03/2006 om 20.00 uur

 

Top

 

 

Verslag vergadering schoolraad 12/03/2007

 

 

 

Aanwezig:

            De geleding van de ouders:       

Mevr. Leen Degol

                        Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

 

            De geleding van het personeel:  

Mevr. Griet Haegemans

                        Mevr. Sonja Van Dyck

                        Mevr. Josy Van Diest

 

            De geleding van de lokale gemeenschap:           

                        Mevr. Anita Monsieur (voorzitter)

                        Mevr. Anna Verbinnen

                        Dhr. Jan Elsen

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

                        Dhr. Louis Vandenbroeck

 

            Directie:

                        Mevr. Hilde Uytterhoeven

 

Verontschuldigd:

            De geleding van de ouders:

                        Mevr. Vera Van Nuffelen

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

                        Dhr.Alfons Heremans

 

 1. Goedkeuring vorig verslag.

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

 

 1. Variapunten

Geen variapunten

 

 1. Veiligheidsprotocol

Goedkeuring van het voorgestelde veiligheidsprotocol.

 

 1. Leerlingenaantal en voorstel lestijdenpakket

Het leerlingenaantal en de daaraan gekoppelde lestijden werden toegelicht en goedgekeurd

 

 1. Ondertekening PV

 

 1. Volgende vergadering

18/06/2007

Top

 

 

Verslag vergadering schoolraad 18/06/2007

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :       Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

                                               Mevr. Leen Degol

                                               Mevr. Vera Van Nuffelen

 

            De geleding van het personeel :Mevr.Sonja Van Dyck

                                                                                                 Mevr. Josy Van Diest

                                                              Mevr. Griet Haegemans

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :           Mevr. Anna Verbinnen

                                                                                         Dhr. Jan Elsen

                      

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :        Dhr. Alfons Heremans

                      

 

            Directeur :         Hilde Uytterhoeven

 

Verontschuldigd :

                       

                        De geleding van de lokale gemeenschap: Mevr. Anita Monsieur (voorzitter)

                        Vertegenwoordigers van het schoolbestuur: Louis Vandenbroeck

 

1.       Goedkeuring vorig verslag

-          Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

2.       Variapunten.

-          Jan Elsen neemt ontslag.  Voorstel om Christine Verbiest te vragen als lid van de lokale gemeenschap.

 

3.       Prioriteiten en nascholingsplan.

-          Verderwerken met

o        KLIM

o        Differentiatie

-          Muzische vorming

-          Leerlijnen (verticale samenhang)

-          De studiedagen hangen samen met deze thema’s.

 

4.       Aanpassing schoolreglement.

-          Deze kunnen pas in september aangebracht worden:

o        Wettelijke wijziging: ziekenbriefje na 3 kalenderdagen i.p.v. 3 schooldagen ziekte

-          Bijdragen moeten aangepast worden:

o        Vermelding van het materiaal dat aanwezig is in de school

o        Sneeuwklasse

-          Een brief ter verduidelijking van de nieuwe maatregelen (materiaal aanwezig in de school) wordt dit schooljaar nog meegegeven.

 

5.       Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en het gebruik van de punten.

-          Lagere school: indeling kan nog niet verder bepaald worden – waarschijnlijk pas eind augustus (hangt af van de inschrijvingen).

-          Kleuterschool: 3de kleuterklas: 34 kinderen.  Door bijkomende uren kan deze klas zeker alle voormiddagen gesplitst worden.

-          Alle punten voor ICT worden aangewend voor 6/36. Alle punten worden aangewend voor zorg (10/36).

-          Er worden 51 administratie punten gebruikt voor 29/36.

 

Deze criteria worden door de schoolraad eenparig goedgekeurd.

 


 

6.       Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2006/2007.

Vrije dagen:

-          maandag 03/03/2008 (na sneeuwschool)

-          maandag 02/06/2008

 

Pedagogische studiedagen:

-          woensdag 14/11/2007

o        samen met de scholengemeenschap

o        aanbod van verschillende sprekers

o        uitwisseling tussen de verschillende scholen

-          woensdag 16/01/2008

o        muzische vorming

-          woensdag 30/04/2008

o        leerlijnen

 

7.       Julien Van der Auwera en de scholengemeenschap.

-          Julien blijft halftijds directeur van de scholengemeenschap.

 

8.       Planning vergaderingen schooljaar 2007/2008.

-          dinsdag 25/09/2007

-          dinsdag 06/03/2008

-          dinsdag 18/06/2008

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 25/09/2007

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :       Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

                                               Mevr. Vera Van Nuffelen

 

            De geleding van het personeel :Mevr.Sonja Van Dyck

                                                           Mevr. Josy Van Diest

                                                              Mevr. Griet Haegemans

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :           Mevr. Anna Verbinnen

                                                                                  Mevr. Anita Monsieur (voorzitter)

                      

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :        Dhr. Alfons Heremans

                        Louis Vandenbroeck

 

            Directeur :         Hilde Uytterhoeven

 

Verontschuldigd :

                       

                        De geleding van de lokale gemeenschap: Mevr. Christine Verbiest

                        De geleding van de ouders: Mevr. Leen Degol

                       

 

1.       Goedkeuring vorig verslag

-          Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

2.       Bekendmaking nieuw lid.

-          Christine Verbiest wordt voorgesteld als nieuw lid.

 

3.       Variapunten.

-          Het leerlingenaantal

o        Op 25 september 2007 telt de school 265 leerlingen – bestaande uit 93 kleuters en 172 leerlingen van de lagere school.

-          De aanwending van het lestijdenpakket werd besproken en goedgekeurd door de leden van de schoolraad.  Het PV wordt ondertekend.

 

4.       Aanpassing schoolreglement.

-          De voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement werden doorgenomen en goedgekeurd.

De ouders krijgen enkel de gewijzigde bladzijden ter vervanging in het reeds verkregen schoolreglement.

 

5.       Volgende vergadering.

-          Donderdag 06/03/2007 om 20.00 uur.

 

Top

 

Verslag vergadering schoolraad 06/03/2008

 

 

Aanwezig:

            De geleding van de ouders:       

Mevr. Leen Degol

Mevr. Vera Van Nuffelen

                        Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

 

            De geleding van het personeel:  

Mevr. Griet Haegemans

                        Mevr. Sonja Van Dyck

                        Mevr. Josy Van Diest

 

            De geleding van de lokale gemeenschap:           

                        Mevr. Anita Monsieur (voorzitter)

                        Mevr. Anna Verbinnen

                        Mevr. Christine Verbiest

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

                        Dhr. Louis Vandenbroeck

                        Dhr. Alfons Heremans

 

            Directie:

                        Mevr. Hilde Uytterhoeven

 

 

 1. Goedkeuring vorig verslag.

Foutieve datum in het vorig verslag.

 

 1. Variapunten

- Is er een LOC?

            Lokaal Overleg Comité : een raad van leerkrachten en mensen van de beheerraad die zaken bespreken die het personeel aangaan.

                        Ja, dit is gestart op 06/03/2008.

 

 1. Leerlingenaantal en voorstel lestijdenpakket

Het leerlingenaantal en de daaraan gekoppelde lestijden werden toegelicht en goedgekeurd

 

 1. Volgende vergadering

10/06/2008

 

Top

 

Verslag vergadering schoolraad 10/06/2008

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :       Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

 

            De geleding van het personeel :Mevr.Sonja Van Dyck

                                                           Mevr. Josy Van Diest

                                   Mevr. Griet Haegemans

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :           Mevr. Anna Verbinnen

Mevr. Christine Verbiest

                                                                                  Mevr. Anita Monsieur (voorzitster)-

                      

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :        geen

                      

 

            Directeur :         Hilde Uytterhoeven

 

Verontschuldigd :

De geleding van de lokale gemeenschap:

Mevr. Leen Degol

Mevr. Vera Van Nuffelen

                       

                        Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

Louis Vandenbroeck

                                   Dhr. Alfons Heremans

 

1.       Goedkeuring vorig verslag

-          Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

2.       Variapunten.

-          Christine Verbiest is lid van de beheerraad, en gaat in deze functie zetelen in de schoolraad. Vanuit de lokale gemeenschap moet een nieuwe kandidaat opgenomen worden. 

-          Vera Van Nuffelen neemt ontslag uit de ouderraad, en mag bijgevolg ook niet meer zetelen in de schoolraad.  Hilde brengt dit als agendapunt op de volgende ouderraad.

 

3.       Prioriteiten en nascholingsplan.

-          Verderwerken met KLIM

-          Muzische vorming kaderen in het leerplan

-          Technologie

-          Leerlijnen (verticale samenhang)

-          De studiedagen hangen samen met deze thema’s.

-          Nascholing van 1ste graad + 1ste kleuterklas i.v.m. nieuw leerplan godsdienst.

-          Bijkomende nascholingen op individuele basis kunnen ook steeds gevolgd worden.

 

 

4.       Aanpassing schoolreglement.

-          Dit agendapunt verhuist naar september.

 

5.       Pedagogisch project.

-          Het pedagogisch project wordt door de schoolraad eenparig goedgekeurd.

 

6.       Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en het gebruik van de punten.

-          Het aantal leerlingen is ongewijzigd t.o.v. vorige vergadering

-          Aantal punten die toegekend worden zijn nog niet gekend.

-          De grootste klassen zullen gesplitst worden (1ste leerjaar (35 lln) en 6de leerjaar (46 lln)).

-          Mogelijkheid tot ondersteuning van de andere grote klassen.

-          Het klaslokaal van het 6de leerjaar moet weg uit de Middenschool.

 

Deze criteria worden door de schoolraad eenparig goedgekeurd.

7.       Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2008/2009.

Vrijde dagen:

-          maandag 29/09/2008

-          de maandag na de terugkomst van de sneeuwschool – voorlopig 23/03/2009

 

Pedagogische studiedagen:

-          woensdag 15/10/2008

o        samen met de scholengemeenschap

o        aanbod van verschillende sprekers/workshops o.a. i.v.m. leerstoorsnissen

o        uitwisseling tussen de verschillende scholen

-          woensdag 18/02/2009

o        muzische opvoeding kaderen in het leerplan

-          woensdag 06/05/2009

o        technologie

 

8.       Doorlichting van de school

-          Deze heeft plaats in de week van 22 tot 26 september 2008.

-          De doorlichting duurt een ganse week.

 

9.       Oprichting medezeggingsschapscollege voor scholengemeenschappen?

-          Met eenparigheid van stemmen is beslist dat er geen nood is aan een medezeggingsschapscollege.

 

10.   Planning vergaderingen schooljaar 2008/2009.

-          Maandag 06/10/2008

-          Maandag 09/03/2009

-          Maandag 08/06/2008

 

 

Top

 

 

Verslag vergadering schoolraad 15/09/2008

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :       Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

                                                           Mevr. Leen Degol

                                                               Dhr. Philip Bergen

 

            De geleding van het personeel :

Mevr.Sonja Van Dyck

                                                                       Mevr. Josy Van Diest

                                   Mevr. Griet Haegemans

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :           Mevr. Anna Verbinnen

                                                                                   Mevr. Anita Monsieur (voorzitster)

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :        Mevr. Christine Verbiest

                                                                                   Dhr. Alfons Heremans

                      

 

            Directeur :         Hilde Uytterhoeven

 

Verontschuldigd : /

 

 

1.       Goedkeuring vorig verslag

-          Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

2.       Bekendmaking nieuw lid.

-          Philip Bergen wordt voorgesteld.  Hij maakt deel uit van de geleding van de ouderraad.

-          Voor de geleding van de lokale gemeenschap wordt nog naar een nieuw lid gezocht.

 

3.       Leerlingenaantal en lestijdenpakket.

-          Het leerlingenaantal

o        Op 15 september 2008 telt de school 273 leerlingen – bestaande uit 103 kleuters en 170 leerlingen van de lagere school.

-          De aanwending van het lestijdenpakket werd besproken en goedgekeurd door de leden van de schoolraad.  Het PV werd ondertekend.

 

 

4.       Aanpassing schoolreglement.

-          Volledig nieuw in het schoolreglement: algemeen rookverbod.

-          Volgende bladzijden van het schoolreglement worden aan alle ouders bezorgd:

o        Materiaallijst

o        Kostenraming

o        Lijst met data

o        Lijst met namen van personeel en ouderraad

-          De voorgestelde wijzigingen werden doorgenomen en goedgekeurd door de schoolraad.

 

5.       Volgende vergadering

-          Maandag 09/03/2009 om 20.00 uur

 

Top

 

 

Verslag vergadering schoolraad 09/03/2009

 

 

Aanwezig:

            De geleding van de ouders:       

            Dhr. Philip Bergen

            Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

 

 

            De geleding van het personeel:  

Mevr. Griet Haegemans

                        Mevr. Sonja Van Dyck

                        Mevr. Josy Van Diest

 

            De geleding van de lokale gemeenschap:           

                        Mevr. Anita Monsieur (voorzitter)

                        Mevr. Anna Verbinnen

                        Mevr. Lieve Bongaerts

           

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

                        Mevr. Christine Verbiest

           

            Directie:

                        Mevr. Hilde Uytterhoeven

 

            Verontschuldigd:

                        De geleding van de ouders: Mevr. Leen Degol

                        Vertegenwoordigers van het schoolbestuur: Dhr. Alfons Heremans

 

 

 

 1. Goedkeuring vorig verslag.

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

 

 1. Variapunten

            - Lieve Bongaerts wordt voorgesteld. 

              Zij maakt deel uit van de geleding van de lokale gemeenschap.

 

 1. Leerlingenaantal en voorstel lestijdenpakket

Het leerlingenaantal en de daaraan gekoppelde lestijden werden toegelicht en goedgekeurd

 

 1. Volgende vergadering

8/06/2009

 

 

Top

 

 

Verslag vergadering schoolraad 15/06/2009

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :     Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

                                                           Mevr. Leen Degol

 

            De geleding van het personeel :Mevr.Sonja Van Dyck

                                                           Mevr. Josy Van Diest

                                                              Mevr. Griet Haegemans

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :        Mevr. Anna Verbinnen

Mevr. Lieve Bongaerts

                                                                                  Mevr. Anita Monsieur (voorzitster)-

                      

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :     Mevr. Christine Verbiest

                                                                                   Dhr. Alfons Heremans

 

            Directeur :        Julien Van Der Auwera

 

Verontschuldigd :

De geleding van de ouderraad:

Dhr. Philip Bergen

                                    

 

1.     Goedkeuring vorig verslag

-          Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

2.     Variapunten.

-          geen variapunten

 

3.     Prioriteiten en nascholingsplan.

-          Verder uitwerken van W.O. met behulp van een methode

-          Muzische opvoeding implementeren in de leerplannen en werken aan een leerlijn.

-          De studiedagen hangen samen met deze thema’s:

                  * 1 volledige dag rond praktische werking W.O.

                  * 1/2 dag rond muzische vorming         

 

4.     Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en het gebruik van de punten.

-          Het aantal leerlingen is ongewijzigd t.o.v. vorige vergadering

-          Uit interne evaluatie blijkt dat ondersteuning in de klas niet zo goed werkt als het effectief splitsen van de klassen.  Daarom wordt getracht om zo veel mogelijk te splitsen.  De definitieve opdeling hangt ook af van de bijkomende inschrijvingen, en zal pas tegen eind augustus kunnen gemaakt worden.

-          Criteria van splitsing

                  * De grootste klassen splitsen, geheel of gedeeltelijk

                  * 1ste leerjaar zo klein mogelijk houden

                  * evenwaardige verdeling van de zorguren over kleuter- en lagere school

-     In de kleuterschool kunnen 4 klassen aangehouden blijven.

 

Deze criteria worden door de schoolraad eenparig goedgekeurd.

 

5.     Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2009/2010.

Vrijde dagen:

-          maandag 28/09/2009

-          maandag 07/06/2010

 

Pedagogische studiedagen:

-          maandag 25/01/2010

o    praktische werking W.O.

-          woensdag 19/05/2010

o    muzische opvoeding

 

6.     Planning vergaderingen schooljaar 2009/2010.

-          Maandag 21/09/2009

-          Maandag 15/03/2010

-          Maandag 14/06/2010

 

Top

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 21/09/2009

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :     Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

                                                           Mevr. Saskia Wittemans

                                                               Dhr. Philip Bergen

 

            De geleding van het personeel :

Mevr.Sonja Van Dyck

                                                                       Mevr. Josy Van Diest

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :        Mevr. Anna Verbinnen

                                                                                   Mevr. Anita Monsieur (voorzitster)

                                                                                  Mevr. Lieve Bongaerts

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :     Mevr. Christine Verbiest

                                                                                   Dhr. Alfons Heremans

                      

 

            Directeur :        Hilde Uytterhoeven

 

Verontschuldigd : De geleding van het personeel: Mevr. Griet Haegemans

 

 

1.     Goedkeuring vorig verslag

-          Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

2.     Bekendmaking nieuw lid.

-          Saskia Wittemans wordt voorgesteld.  Zij maakt deel uit van de geleding van de ouderraad.

 

3.     Leerlingenaantal en lestijdenpakket.

-          Het leerlingenaantal

o    Op 21 september 2009 telt de school 236 leerlingen – bestaande uit 79 kleuters en 157 leerlingen van de lagere school.

-          De aanwending van het lestijdenpakket werd besproken en goedgekeurd door de leden van de schoolraad. 

 

4.     Aanpassing schoolreglement.

-          Het schoolreglement wordt niet meer op papier verspreid.  Het staat centraal op de website van de school.  Een papieren versie is nog verkrijgbaar op aanvraag.

-          Alle ouders moeten nog wel een schriftelijk akkoord geven.

-          Adressen en emailadressen worden niet meer opgenomen in het schoolreglement.

-          De indeling van het schoolreglement is volledig vernieuwd.  Het bestaat uit de volgende delen:

o    Het opvoedingsproject

o    Het wettelijk reglement

o    Het schooleigen reglement

o    Documenten voor de ouders

o    Formulieren voor inschrijving

-          Het schooleigen reglement werd doorgenomen en goedgekeurd door de schoolraad.

 

5.     Volgende vergadering

-          Maandag 15/03/2009 om 20.00 uur

 

 

Top

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 15/03/2010

 

 

Aanwezig:

            De geleding van de ouders:     

            Dhr. Philip Bergen

            Mevr. Saskia Wittemans

            Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

 

 

            De geleding van het personeel:            

Mevr. Griet Haegemans

                        Mevr. Sonja Van Dyck

                        Mevr. Josy Van Diest

 

            De geleding van de lokale gemeenschap:        

                        Mevr. Anita Monsieur (voorzitter)

                        Mevr. Anna Verbinnen

                        Mevr. Lieve Bongaerts

           

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

                        Mevr. Christine Verbiest

                        Dhr. Alfons Heremans

           

            Directie:

                        Mevr. Hilde Uytterhoeven

 

 

 

 1. Goedkeuring vorig verslag.

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

 

 1. Leerlingenaantal en voorstel lestijdenpakket

Het leerlingenaantal en de daaraan gekoppelde lestijden werden toegelicht en goedgekeurd.  De verdeling van het lestijdenpakket kan nog niet vastgelegd worden.  Dit punt wordt verschoven naar de vergadering van juni, alsook de verdeling en splitsing van de klassen.

 

 1. Volgende vergadering

14/06/2010

 

 

Top

 

 

Verslag schoolraad 14/06/2010

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :     Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

                                                           Mevr. Saskia Wittemans

 

            De geleding van het personeel :Mevr.Sonja Van Dyck

                                                           Mevr. Josy Van Diest

                                                              Mevr. Griet Haegemans

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :        Mevr. Anna Verbinnen

Mevr. Lieve Bongaerts

                                                                                  Mevr. Anita Monsieur (voorzitster)

                      

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :     Mevr. Christine Verbiest

                                                                                   Dhr. Alfons Heremans

 

            Directie :                                                         Hilde Uyterhoeven

 

Verontschuldigd :

De geleding van de ouderraad:             Dhr. Philip Bergen

                                    

 

1.     Goedkeuring vorig verslag

-          Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

2.     Variapunten.

-          geen variapunten

 

3.     Prioriteiten en nascholingsplan.

-          Verder uitwerken van W.O. met behulp van een methode

-          Grensoverschrijdend gedrag

-          Muzische opvoeding implementeren in de leerplannen en werken aan een leerlijn.

-          De studiedagen hangen samen met deze thema’s:

                  * ½ dag rond praktische werking W.O.

                  * ½ dag rond het leren kennen van grenzen

                  * ½ dag rond muzische vorming           

 

4.     Wijziging aan het schoolreglement

-          Nieuw logo CLB wordt opgenomen – inhoud blijft ongewijzigd

-          Medicatie innemen op school (deel3 – punt13 – nr3)

o    Geen aanpassingen in schoolreglement

o    Meedelen op klassikaal oudercontact

o    3 briefjes meegeven aan ouders

o    Kopies van briefjes beschikbaar op internet

 

5.     Samenwerkingscontract met basisschool van Ramsel i.v.m. ICT en korte vervangingen

-          Samenwerkingscontract is opgesteld voor volgend schooljaar

 

6.     Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en het gebruik van de punten.

-          Het aantal leerlingen is ongewijzigd t.o.v. vorige vergadering

-          De definitieve opdeling hangt ook af van de bijkomende inschrijvingen, en zal pas tegen eind augustus kunnen gemaakt worden.

-          Criteria van splitsing

                  * De grootste klassen splitsen, geheel of gedeeltelijk

                  * klassen laagste graden zo klein mogelijk houden

                  * evenwaardige verdeling van de zorguren over kleuter- en lagere school

-     In de kleuterschool kunnen 4 klassen aangehouden blijven.

 

Deze criteria worden door de schoolraad eenparig goedgekeurd.

 

7.     Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2009/2010.

Vrijde dagen:

-          maandag 27/09/2010

-          maandag 14/02/2011 (voorlopig)

 

Pedagogische studiedagen:

-          woensdag 20/10/2010

o    muzische opvoeding

-          maandag 21/03/2011

o    praktische werking W.O.

o    grenzen leren kennen

 

8.     Planning vergaderingen schooljaar 2010/2011.

-          Maandag 20/09/2010

-          Maandag 28/02/2011

-          Maandag 20/06/2011

 

Top

 

 

Verslag vergadering schoolraad 20/09/2010

Aanwezig :

            De geleding van de ouders : Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris) Mevr. Saskia Wittemans Dhr. Philip Bergen

            De geleding van het personeel : Mevr.Sonja Van Dyck Mevr. Josy Van Diest Mevr. Griet Haegemans

            De geleding van de lokale gemeenschap : Mevr. Anna Verbinnen Mevr. Anita Monsieur (voorzitster)

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur : Mevr. Christine Verbiest Dhr. Alfons Heremans

            Directeur : Hilde Uytterhoeven

 

        Verontschuldigd : De geleding van de lokale gemeenschap: Mevr. Lieve Bongaerts

 

1. Goedkeuring vorig verslag - Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

2. Leerlingenaantal en lestijdenpakket. - Het leerlingenaantal o Op 20 september 2010 telt de school 251 leerlingen – bestaande uit 93 kleuters en 158 leerlingen van de lagere school. - De aanwending van het lestijdenpakket werd besproken en goedgekeurd door de leden van de schoolraad.

 

3. Volgende vergadering - Maandag 28/02/2011 om 20.00 uur

 

 

Top

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 28//02/2011

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders : Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris) Mevr. Saskia Wittemans Dhr. Philip Bergen

            De geleding van het personeel : Mevr.Sonja Van Dyck Mevr. Josy Van Diest Mevr. Griet Haegemans

            De geleding van de lokale gemeenschap : Mevr. Anna Verbinnen Mevr. Anita Monsieur (voorzitster), Lieve Bongaerts

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur : Mevr. Christine Verbiest Dhr. Alfons Heremans

            Directeur : Hilde Uytterhoeven

 

 1. Goedkeuring van het vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

 1. Leerlingenaantal en voorstel lestijdenpakket

Het leerlingenaantal en de daaraan gekoppelde lestijden werden toegelicht en goedgekeurd.

De verdeling van het lestijdenpakket kan nog niet vastgelegd worden.

Dit punt wordt verschoven naar de vergadering van juni, alsook de verdeling en splitsing van de klassen.

 

 1. Volgende vergadering

20/06/2011

 

Top

 

 

 

Verslag vergadering extra schoolraad 26/04/2011

 

 

Aanwezig:

            De geleding van de ouders:     

            Dhr. Philip Bergen

                        Mevr. Saskia Wittemans

                        Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

 

 

            De geleding van het personeel:            

Mevr. Griet Haegemans

                        Mevr. Sonja Van Dyck

                        Mevr. Josy Van Diest

 

            De geleding van de lokale gemeenschap:        

                        Mevr. Anita Monsieur (voorzitter)

                        Mevr. Lieve Bongaerts

           

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:

                        Mevr. Christine Verbiest

                        Dhr. Alfons Heremans

           

            Directie:

                        Mevr. Hilde Uytterhoeven

 

Afwezig:

            De geleding van de lokale gemeenschap:

                        Mevr. Anna Verbinnen

 

 

 1. Loopbaanonderbreking 50+ van directeur meester Julien

Overleg gepleegd rond het aanwervingsprofiel van de nieuwe directeur

Besproken en goedgekeurd.

 

 

Top

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 20/06/2011

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :     Mevr. Hilde Paelinckx (secretaris)

                                                         Mevr. Saskia Wittemans

                                 Dhr. Philip Bergen

 

            De geleding van het personeel: Mevr.Sonja Van Dyck

                                                         Mevr. Josy Van Diest

                                                          

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :    Mevr. Anna Verbinnen

                                                                            Mevr. Lieve Bongaerts

                                                                            Mevr. Anita Monsieur (voorzitster)

                      

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :   Mevr. Christine Verbiest

                                                                              Dhr. Alfons Heremans

 

            Directie :                                                     Hilde Uyterhoeven

 

Verontschuldigd :

De geleding van het personeel :                      Mevr. Griet Haegemans

                                   

 

1.     Goedkeuring vorig verslag

-          Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

2.     Variapunten.

-          Ontslag van Hilde Paelinckx en Lieve Bongaerts.  Beide zullen volgend schooljaar hun bijdrage leveren in de raad van bestuur.

-          Ils Coremans zal de schoolraad vervoegen als afgevaardigde van de ouders.

-          Voor de afvaardiging van de lokale gemeenschap wordt een nieuw lid gezocht.

 

3.     Prioriteiten en nascholingsplan.

-          Verder uitwerken en opvolgen van de nieuwe methode binnen W.O.

-          Probleemgedrag bij leerlingen: visie vormen en preventieplan opstellen.

-          Muzische opvoeding implementeren in de leerplannen en werken aan een leerlijn.

-          ICT integreren in de vakken.

-          De studiedagen hangen samen met deze thema’s:

                  * 1 dag rond ICT:

                             - VM toelichting door het verbond

                             - NM toepassen in de praktijk

                  * ½ dag rond probleemgedrag

                 

 

4.     Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en het gebruik van de punten.

-          Criteria van splitsing

                  * De grootste klassen splitsen, geheel of gedeeltelijk

                  * klassen laagste graden zo klein mogelijk houden

                  * evenwaardige verdeling van de zorguren over kleuter- en lagere school

                  * bij splitsing wordt ook rekening gehouden met het aantal zorgkinderen in een klas

-     2de kleuterklas wordt volledig gesplitst.

-     10 laatst bijgekomen kindjes in instapklasje, blijven in K1A

-     de grootste klassen van de lagere school worden halftijds gesplitst

-     Voor W.O. wordt de 2de graad in 3 groepen gesplitst.

 

Deze criteria worden door de schoolraad eenparig goedgekeurd.

 

5.     Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2011/2012.

Vrijde dagen:

-          maandag 26/09/2011

-          maandag 30/04/2012

 

Pedagogische studiedagen:

-          woensdag 19/10/2011

o    probleemgedrag bij leerlingen

-          maandag 05/03/2012

o    ICT

 

6.     Planning vergaderingen schooljaar 2011/2012.

-          Maandag 19/09/2011

-          Maandag 13/02/2012

-          Maandag 18/06/2012

 

Top

 

 

Verslag vergadering schoolraad 19/9/2011

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :     Mevr. Saskia Wittemans                                                         

                                                               Dhr. Philip Bergen

 

            De geleding van het personeel :

Mevr.Sonja Van Dyck

                                                                       Mevr. Josy Van Diest

                                   Mevr. Griet Haegemans

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :        Mevr. Anna Verbinnen

                                                                                   Mevr. Anita Monsieur (voorzitster)

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :     Mevr. Christine Verbiest

                                                                                   Dhr. Alfons Heremans

                      

 

            Directeur :        Conny Van Waelderen

 

Verontschuldigd :

 Geleding van de ouders  Mevr. Ils Coremans

 

1.     Verwelkoming van onze nieuwe directie Conny Van Waelderen

 

2.     Goedkeuring vorig verslag

-          Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

3.     Bekendmaking nieuw lid.

-          Mevr. Ils Coremans. Zij maakt deel uit van de geleding van de ouderraad.

-          Voor de geleding van de lokale gemeenschap wordt nog eventueel naar een nieuw lid gezocht.

4.  .Aanpassing van het schoolreglement

De diverse veranderingen werden besproken en goedgekeurd . Deze zullen in het schoolreglement       aangepast worden.

 

 

5.  Leerlingenaantal en lestijdenpakket.

-          Het leerlingenaantal

o    Op 19 september 2011 telt de school 262 leerlingen – bestaande uit 102 kleuters en 160 leerlingen van de lagere school.

-          De aanwending van het lestijdenpakket werd besproken en goedgekeurd door de leden van de schoolraad.  .

 

6. Nieuwe samenstelling leden schoolraad

Er werd een nieuwe secretaris aangeduid zijnde Anita Monsieur  en Christine Verbiest zal de taak van voorzitter op zich nemen.

.

7.Infrastructuurwerken op school

 

Er is een aanvraag gedaan bij Agion voorgedeeltelijke  vernieuwing van de brandbeveiliging..Het vernieuwen van    de buitendeuren aan de kant van de lagere school speelplaats is in aanvraag.

 

8.Volgende vergadering

-          Maandag 13/02/2012 om 20.00 uur

 

 

Top

 

Verslag vergadering schoolraad 13/02/2012

 Aanwezig :

            De geleding van de ouders :     Mevr. Saskia Wittemans

                                                         Mevr. Ils Coremans

.

 

            De geleding van het personeel :       Mevr.Sonja Van Dyck

                                                                Mevr. Josy Van Diest

                             Mevr. Griet Haegemans

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :        Mevr. Anna Verbinnen

                                                                                Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

                                                                                Mevr. Anita Michiels

           

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :     Mevr. Christine Verbiest ( voorzitster)

                                                                                Dhr. Alfons Heremans

                      

 

            Directeur :        Conny Van Waelderen

 

Verontschuldigd :

 Geleding van de ouders  Dhr. Philip Bergen

 

1.     Verwelkoming van onze nieuwe leden : Mevr. Anita Michiels ( e-mailadres Jooken@skynet.be )

                                                                                                      ( geleding lokale gemeenschap)

                                                               Mevr. Ils Coremans  (  geleding van de ouderraad)

 

2.     Goedkeuring vorig verslag

       Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

 

3.      Aanpassing van het schoolreglement

   De maximum factuur is vanuit het Vlaams Parlement geëvalueerd naar volgende  bedragen:

   De max. factuur van 20 euro  voor de kleuters is als volgt aangepast :

                              2.5 – 3 jarigen : 25 euro

                              4 jarigen          : 35 euro

                                   5 jarigen          : 40 euro

        De max. factuur  van 60 euro voor de lagere schoolkinderen bedraagt nu 65 euro ( index

        aanpassing)  

 

 

        Bedrag voor de extra Muros activiteiten is verhoogd van 360 euro naar 390 euro.

 

        Dit alles werd goedgekeurd  en zal in het schoolreglement opgenomen worden.

 

4.     Berekening lestijdenpakket

       Op vraag van enkele leden werd door de Hr. Julien Van der Auwera  een uiteenzetting gegeven

       over de berekening van het lestijdenpakket.  

       Het was een zeer leerrijke uiteenzetting.

 

5.      Volgende vergadering      

Maandag 18/06/2012

 

Top

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 18 juni 2012

Aanwezig :

De geleding van de ouders:     Mevr. Saskia Wittemans

                                              Mevr. Ils Coremans

                                              Dhr. Philip Bergen

De geleding van het personeel :     Mevr.Sonja Vandyck

                                                    Mevr. Josy Van Diest

                                                    Mevr. Griet Haegemans

De geleding van de lokale gemeenschap :     Mevr. Anna Verbinnen

                                                                   Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur : Mevr. Christine Verbiest ( voorzitster )

                                                                   Dhr. Alfons Heremans

Directeur : Conny Van Waelderen

Verontschuldigd :

De geleding van de lokale gemeenschap : Anita Michiels

 

 1. Goedkeuring vorig verslag

 • Het vorige verslag werd goedgekeurd

 1. Prioriteiten en nascholingsplan.

De prioriteiten worden gedurende de volgende 3 schooljaren gelegd op muzische vorming, spelling en WO.

Welke prioriteiten? Zie bijlage .

Sociale vaardigheden blijven zeer belangrijk. Hieraan moet er blijvend gewerkt worden.

Zelfstandig werken en leren , verantwoordelijkheidszin blijft een rode draad doorheen alle lessen en activiteiten

De studiedagen hangen samen met deze thema’s .( zie bijlage voor de data en inhoud studiedag)

3. Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en het gebruik van de punten

Criteria van splitsing

 • De grootste klassen splitsen geheel of gedeeltelijk

 • Evenwaardige verdeling van de zorguren over kleuter- en lagere school

 • Zorguren behouden voor het 1ste leerjaar ( indien nodig)

 • Het eerste leerjaar telt in september 22lln deze klas gaat naar juf Anke en juf Sonja helpt gedeeltelijk en biedt ondersteuning in de klassen waar nodig

 • Het 2de , 4de en 5de lj worden halftijds gesplitst

In de kleuterschool zijn er 6 klassen.

Deze criteria worden door de schoolraad eenparig goedgekeurd.

4. Wijziging van het schoolreglement..

Er is een nieuwe regelgeving betreffende de inschrijvingen.

Voor onze school - capaciteit bepalen : voorstel is voor kleuterschool 6 klassen van 25lln =150lln

voor lagere school 9 klassen van 25lln = 225lln

- datum start van de inschrijving : 1 september ( zonder weigeringen van lln)

- werken met inschrijvingsregister per niveau ( chronologisch inschrijven)

Nog te overleggen met alle scholen in de gemeente.

5. Varia

De max. factuur dient aangepast te worden; Deze wordt met de index verhoogt.

Er zal een aanhangsel voorzien worden in het schoolreglement.

6. Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2012-2013

Vrije dagen :

 • Maandag 1/10/2012

 • Maandag 3/06/2013

Pedagogische studiedagen:

 • Woensdag 24/10/2012 : muzische opvoeding

 • Woensdag 16/01/2013 : communicatie met ouders

 • Woensdag 20/03/2013 : godsdienst voor de kleuterschool

evaluatie WO lagere school

.

7. Afscheid van 2 leden van de schoolraad

    Juf Griet en Juf Josy nemen na 12 jaar trouwe dienst afscheid van het team.

8. Planning vergaderingen schooljaar 2012-2013

Maandag 17/09/2012

Maandag 25/02/2013

Maandag 17/06/2013

Wij beginnen voortaan om 19u30.

 

 

Top

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 17/09/2012

Aanwezig :

De geleding van de ouders: Mevr. Saskia Wittemans, Mevr. Ils Coremans, Dhr. Philip Bergen

De geleding van het personeel: Mevr.Sonja Van Dyck, Mevr. Regine Verbruggen

De geleding van de lokale gemeenschap : Mevr. Anita Michiels, Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur : Mevr. Christine Verbiest ( voorzitster), Dhr. Alfons Heremans

Directeur : Conny Van Waelderen

Verontschuldigd :

Geleding personeel : Mevr. Katrien Waegemans

Geleding lokale gemeenschap : Mevr. Anna Verbinnen

 

 1. Goedkeuring vorig verslag

 1. Bekendmaking nieuwe leden.

           Mevr. Regine Verbruggen en Mevr. Katrien Waegemans. Zij maken deel uit van de geleding van het personeel.

 1. .Aanpassing van het schoolreglement

4. Leerlingenaantal en lestijdenpakket.

 1. Opvolging werken ivm brandveiligheid

  De werken starten op 19 sept aan de kant van het klooster

  Het is de bedoeling dat de binnendeuren tijdens het weekend geplaatst worden.

  Het einde van de werken is voorzien tegen de herfstvakantie. De schilderwerken worden tijdens

  deze vakantie uitgevoerd.

 2. Volgende vergadering

Maandag 25 februari 2013 om 19u30

 

 

Top

 

 

Verslag vergadering schoolraad 25 februari 2013

Aanwezig :

De geleding van het personeel: Mevr.Sonja Van Dyck, Mevr. Regine Verbruggen, Mevr. Katrien Waegemans

De geleding van de lokale gemeenschap: Mevr. Anita Michiels, Mevr. Anita Monsieur (secretaris), Mevr. Anna Verbinnen

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur : Mevr. Christine Verbiest (voorzitster), Dhr. Alfons Heremans

Directeur : Conny Van Waelderen

Verontschuldigd :

De geleding van de ouders : Mevr. Saskia Wittemans, Mevr. Ils Coremans, Dhr. Philip Bergen

 

 1. Goedkeuring vorig verslag

  Het vorige verslag werd goedgekeurd

 2. Telling op 1 februari 2013

  Zie blad in bijlage.

  Lagere school: op 1 februari telden we 148 leerlingen

  Dit geeft volgens de schalen die van toepassing zijn , recht op 188 lestijden.

  Daarbij komen nog een aantal SES lestijden ( Sociaal,economische status lestijden hierbij wordt er rekening gehouden met : anderstaligen, studiebeursleerlingen, kinderen waarvan de moeder geen middelbaar diploma heeft.

  4 additionele lestijden ( men krijgt lestijden bij als het aantal leerlingen per klas boven het gemiddelde per klas valt)

  Kleuterschool: op 1 februari telden we 112 kleuters

  Dit geeft recht op 147 lestijden

  Ook hier gelden nog bijkomende SES lestijden

  De definitieve berekening zal eind van het schooljaar gemaakt worden.

  Volgend schooljaar heeft men in de kleuterschool voldoende lestijden voor 6 klassen, er zullen door het aantal leerlingen in de KS slechts 5 klassen nodig zijn .Er wordt over nagedacht waar men het teveel aan uren voor gaat gebruiken .

 3. Stand van zaken werken branddetectie en brandcompartimentering.

  Het elektrisch deel is voorlopig opgeleverd. De definitieve oplevering gebeurt na een jaar.

  De branddeuren werken nog niet correct: de afstelling is niet oké.

  Dit wordt verder opgevolgd.

 4. Hernieuwing schoolraad

  Vermits Christine Verbiest lid is van het schoolbestuur kan zij de functie van voorzitter niet blijven uitvoeren. Zij zal vervangen worden door Katrien Waegemans.

  Voor de opstarting van de nieuwe schoolraad worden er voor geen enkele geleding verkiezingen georganiseerd. De leden blijven dezelfde.

  De nieuwe schoolraad gaat in vanaf 1 april 2013.

  Conny past het schoolreglement aan en de overeenkomst tussen de schoolraad,schoolbestuur en directeur zal ook aangepast worden. Dit kan dan volgende schoolraad ondertekend worden.

 5. Volgende vergadering

Maandag 17 juni 2013 om 19u30

 

 

Top

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 17 juni 2013

Aanwezig :

De geleding van de ouders : Mevr. Saskia Wittemans Mevr. Ils Coremans

De geleding van het personeel : Mevr.Sonja Vandyck

Mevr. Regine Verbruggen

Mevr. Katrien Waegeman

( voorzitter)

De geleding van de lokale gemeenschap : Mevr. Anna Verbinnen

Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

Mevr. Anita Michiels

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur : Mevr. Christine Verbiest

Dhr. Alfons Heremans

Directeur : Conny Van Waelderen

Verontschuldigd :

De geleding van de ouders : Philip Bergen

 1. Goedkeuring vorig verslag

  Het vorige verslag werd goedgekeurd

 2. Prioriteiten en nascholingsplan.

De prioriteiten van vorig schooljaar worden verder gezet (muzische vorming, spelling en WO).

Daar komt nog bij : zorg en godsdienst ( zie bijlage )

Nascholingsplan : in bijlage de lijst met wie welke nascholing gaat volgen.

3. Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en het gebruik van de punten

De lagere school telt enkele grote klassen.

Het 1ste leerjaar telt 2 klassen, Juf Anke en juf Mieke

.

Verder krijgen de andere grote klassen ondersteuning .

Zo zal het : 6de leerjaar 13u ondersteuning krijgen

5de leerjaar 10u ondersteuning krijgen

3de leerjaar 7u ondersteuning krijgen.

Juf Sonja : zorgjuf in het 1ste en 2de leerjaar en in de kleuterklas. De uren worden niet

afgebakend, de zorgjuf springt bij waar de nood het grootst is.

In de kleuterschool heeft men1 klas minder.

Juf Katrien neemt uren van juf Griet over en doet beleidsondersteuning in de kleuterschool.

4. Wijziging van het schoolreglement..

Het bedrag voor de muros activiteiten wordt van 400 naar 405 euro gebracht.

5. Varia

Zwemmen : het 2de en 3de leerjaar zal in Rotselaar gaan zwemmen

De overeenkomst tussen schoolraad, schoolbestuur en directie over de procedureregels bij het

uitoefenen van de participatierechten en het huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het

basisonderwijs worden door elke aanwezige getekend.

6. Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2013-2014

Zie lijst in bijlage

.

7. Planning vergaderingen schooljaar 2013-2014

Maandag 16/09/2013

Maandag 17/02/2014

Maandag 16/06/2014

Wij beginnen voortaan om 20u.

 

 

Top

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 16/09/2013

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :         Mevr. Saskia Wittemans

                                                             Mevr. Ils Coremans 

            De geleding van het personeel :    Mevr.Sonja Van Dyck

                                                             Mevr. Regine Verbruggen

                         Mevr. Katrien Waegemans ( voorzitter)

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :   Mevr. Anita  Michiels

                                                                           Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

                                                                           Mevr. Anna Verbinnen

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :     Mevr. Christine Verbiest

                                                                                Dhr. Alfons Heremans

                      

 

            Directeur :Mevr. Conny Van Waelderen

 

 

1.     Goedkeuring vorig verslag

 

       Het vorige verslag werd goedgekeurd.

 

2.     Praktische invulling lestijden

 

Op 1 februari 2013 telden we in de kleuterschool 112 leerlingen en 148 leerlingen in de lagere school.

Samen zijn dat 260 leerlingen .

Zie bijgevoegd blad voor de verdeling van de lestijden bij de kleuters en de lagere school.

 

3.     Aanpassing schoolreglement

 

Vakanties en vrije dagen  worden in het nieuwe schoolreglement aangepast.

Tijdens de ouderraadvergadering zal er beslist worden of de volledige lijst met de namen van de deelnemende ouders dient opgenomen te worden. Misschien enkel nog de voorzitter en de secretaris.

Naschoolse opvang: einduur zal 17u30 worden.

Oudercontacten voor de kleuters : 1x in de 1ste trimester en 1x in de 2de trimester.

Afwezigheden: voor een ziekte tijdens de week voor of na een schoolvakantie  is steeds een doktersbriefje vereist.

Problematische afwezigheden kunnen leiden tot gevolgen voor de studietoelagen / toelating 1ste leerjaar.

Wijziging titel : “conflictbeheer bij niet betalen facturen” zal worden “bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden”.

Privacy: tekst verbond.” We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen publicatie,…. Mocht je toch bezwaar hebben, kan je dit elk moment schriftelijk melden.“

Bedragen max factuur blijven dezelfde enkel de prijs van de drank en de warme maaltijd wordt aangepast.

 

4.     Opvolging werken ivm brandveiligheid

 

De brandweercommandant is uitgenodigd.

 

5.     Volgende investering gebouwen

 

Verwarming van het klooster en in een volgende fase verder vernieuwen ramen.

 

6.     Leerlingenaantal

In september 2013 tellen we 270 leerlingen waarvan 90 kleuters en 180 lagere school.

In vergelijking met andere jaren komen we in de buurt van sept 2008 met 273 leerlingen.

 

7.     Aanstelling nieuw lid geleding van de ouders

 

Tijdens de volgende vergadering van de ouderraad zal er een  plaatsvervanger/ster gezocht worden voor Filip Bergen.

 

8.     Volgende vergadering

 

Maandag 17 februari 2014 om 20u

 

 

Top

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 16 juni 2014

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :    Mevr. Saskia Wittemans

                                                        Mevr. Ils Coremans

                                                        Mevr.Saskia Roelant

 

            De geleding van het personeel :    Mevr. Regine Verbruggen

                          Mevr. Katrien Waegeman ( voorzitter)

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :        Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

                                                                                        

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :     Mevr. Christine Verbiest

                                                                                Dhr. Alfons Heremans

                      

 

            Directeur :        Conny Van Waelderen

             Verontschuldigd :

             De geleding van het personeel :                 Mevr.Sonja Vandyck

             De geleding  van de lokale gemeenschap : Mevr. Anna Verbinnen

                                                                           Mevr. Anita Michiels

 

1.     Goedkeuring vorig verslag.

 

       Het vorige verslag werd goedgekeurd.

 

2.     Prioriteiten en nascholingsplan.

 

De prioriteiten  van vorig schooljaar worden verder gezet (muzische vorming,  spelling en WO).

Smartschool zal worden ingevoerd : eerst voor de leerlingen en leerkrachten , later voor  de ouders.

In de kleuterschool start men met leerleen wiskunde volgens de doelen van het leerplan.

De lijst van de prioriteiten  voor schooljaar 2014-2015( zie bijlage).

Om deze prioriteiten te kunnen verwezenlijken is nascholing vereist , in bijlage de lijst met het nascholingsplan schooljaar 2014-2015. Dit werd goedgekeurd.

 

3.   Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en het gebruik van de punten.

      In februari telde de school 181 leerlingen in de lagere school en 105 kleuters

     - In de lagere school geeft dit recht op 226 lestijden, 5 SES-lestijden ( afhankelijk van het aantal

       studiebeurskinderen en kinderen met ouders zonder  diploma) en 4 additionele lestijden 

       ( afhankelijk van de gemiddelde klasgrootte)

       Er zijn dus 235 lestijden plus 18 lestijden godsdienst. Dit zijn 253 lestijden die verdeeld worden .

 

       Met dit aantal lestijden krijgen we 9 fulltime klassen en 15 restlestijden of 8 fulltime klassen en 39

       restlestijden   

       De verdeling van de restlestijden zal afhankelijk zijn van het aantal zorgkinderen in de klas en

       het  aantal kinderen per klas.

       Aantal klassen : 2x eerste leerjaar : met elk 20 leerlingen

                                 2x tweede leerjaar : met 21 en 22 leerlingen per klas

                                 1x derde leerjaar :  26 leerlingen

                                 1x vierde leerjaar : 28 leerlingen

                                 1x vijfde leerjaar : 22 leerlingen

                                 1x zesde leerjaar : 33 leerlingen  vermoedelijk zal deze klas gesplitst worden

    

     - In de kleuterschool geeft dit recht op 139 lestijden,3 SES-lestijden en 0 additionele lestijden.

       In totaal 142 lestijden.

 

       Met dit aantal lestijden krijgen we 5 full time klassen en 19 restlestijden

       De verdeling van de restlestijden  : 10 lestijden voor LO , 7 lestijden ambulant

 

       Aantal klassen : K1A  ( 20 kleuters al ingeschreven)

                                  K1B en K1C  : 34 kleuters

                                  K2A  : 18 kleuters

                                  K3A : 25 kleuters

 

                           

4.   Wijziging van het schoolreglement..

      Er zijn heel wat wijzigingen in het schoolreglement ,deze werden goedgekeurd. 

      In bijlage het nieuwe schoolreglement.

 

5.  Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2014-2015.

 

     Zie lijst  in bijlage .

      

6.  Planning vergaderingen schooljaar 2014-2015.

 

    Maandag 15/09/2014 om 20.00 u

    Maandag 23/02/2015 om 20.00 u

    Maandag 15/06/2015 om 20.00 u

 

 

Verslag vergadering schoolraad 17 februari 2014

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders:     Mevr. Saskia Wittemans

                                                        Mevr. Ils Coremans

                                                        Mevr.Saskia Roelant

 

            De geleding van het personeel:     Mevr. Regine Verbruggen

                          Mevr. Katrien Waegeman ( voorzitter)

                                                             Mevr.Sonja Vandyck 

 

            De geleding van de lokale gemeenschap:         Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

                                                                                Mevr. Anna Verbinnen    

                                                                                Mevr. Anita Michiels

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:      Mevr. Christine Verbiest

                                                                                Dhr. Alfons Heremans

                      

 

            Directeur:        Conny Van Waelderen

                                                                         

 

1. Telling op 1 februari 2014

Zie blad in bijlage.

Lagere school: op 1 februari telden we 181 leerlingen

Dit geeft volgens de schalen die van toepassing zijn , recht op 226 lestijden.

Daarbij komen nog een 5 SES lestijden ( Sociaal,economische status lestijden hierbij wordt er rekening gehouden met : anderstaligen, studiebeursleerlingen, kinderen waarvan de moeder geen middelbaar diploma heeft) en 4 additionele lestijden ( men krijgt lestijden bij als het aantal leerlingen per klas boven het gemiddelde per klas valt)

Kleuterschool: op 1 februari telden we 105kleuters

Dit geeft recht op139 lestijden

Ook hier gelden nog bijkomend 3 SES lestijden

De definitieve berekening zal eind van het schooljaar gemaakt worden.

2. Volgende vergadering

Maandag 16 juni 2014 om 20u

 

 

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 15/09/2014

Aanwezig :

De geleding van de ouders:          Mevr. Saskia Wittemans

                                                 Mevr.Saskia Roelant

De geleding van het personeel:     Mevr.Sonja Van Dyck

                                                 Mevr. Katrien Waegemans ( voorzitter)

De geleding van de lokale gemeenschap:      Mevr. Anita Michiels

                                                                 Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

                                                                 Mevr. Anna Verbinnen

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:      Mevr. Christine Verbiest

                                                                    Dhr. Alfons Heremans

Directeur:: Mevr. Conny Van Waelderen

Verontschuldigd :

Geleding van de ouders:         Mevr. Ils Coremans

Geleding van het personeel:     Mevr. Regine Verbruggen

1. Goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

 

2. Praktische invulling lestijden

Op 1 februari 2014 telden we in de kleuterschool 105 leerlingen en 181 leerlingen in de lagere school.

Samen zijn dat 286 leerlingen .

Zie bijgevoegd blad voor de verdeling van de lestijden bij de kleuters en de lagere school.

Het vierde leerjaar zal in de voormiddag gesplitst worden voor taal en rekenen. Juf Veerle en juf Kathleen nemen elk de helft van de klas.

Er komen twee nieuwe leerkrachten bij in de lagere school.

Juf Sanne full time in het 2de leerjaar met 21 lln.

Juf Charlotte part time samen met juf Josy in het 6de leerjaar.

De eerste kleuterklas had al 27 kinderen ingeschreven .Daarvan zijn er 6 aanwezig ,de rest volgt in de loop van het jaar..

De andere eerste kleuterklas is opgesplitst in twee klassen van respectievelijk 17 kleuters in K1b en 18 kleuters In K1c.

De 3de kleuterklas van juf Maria krijgt ondersteuning van een nieuwe juf nl. juf Boukje.

Juf Boukje geeft ook kleuterturnen.

 

3. Vrije dagen en pedagogische studiedagen

Vrije dagen :Maandag 10 november 2014 ( facultatieve verlofdag)

Dinsdag 11 november 2014 ( wapenstilstand)

Vrijdag 1 mei 2015 ( feest van de arbeid)

Donderdag 14 mei 2015 Hemelvaartdag

Vrijdag 15 mei 2015 Brugdag

Maandag 25 mei 2015 Pinstermaandag

Maandag 8 juni 2015 ( facultatieve verlofdag)

Pedagogische studiedagen : Woensdag 24 september 2014

Woensdag 14 januari 2015

Woensdag 18 maart 2015

 

4. Aanpassing schoolreglement

Vakanties en vrije dagen worden in het nieuwe schoolreglement aangepast.

.

5. Investeringen gebouwen

Nieuwe ramen voor de bovenverdieping.

Verwarming van het klooster.

Op het verlanglijstje staan nog de isolatie van de zolder en het sanitair.

 

5. Leerlingenaantal

In september 2014 tellen we 280 leerlingen waarvan 85 kleuters en 195 lln in de lagere school.

 

6. Wijziging participatiedecreet

De wijzigingen werden door het Vlaams Parlement goedgekeurd op 26 maart 2014 en gaan in vanaf 1 september 2014.

De wijzigingen ( zie bijlage) werden doorgenomen .

Wij zullen onze mandaten behouden voor 4 jaar.

Wij zullen tegen de volgende vergadering het huishoudelijk reglement van de schoolraad ( zie bijlage ) doornemen en bespreken.

 

7. Volgende vergadering

Maandag 23 /02/ 2015 om 20u.

 

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 23 februari 2015

 

           

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :         Mevr.Anna Verbinnen

                                                                                  Mevr. Anita Monsieur ( secretaris )

                                                                                       

           

De geleding van de ouders :                              Mevr. Saskia Wittemans                                                                                                                     Mevr. Ils Coremans

                                                                             Mevr. Saskia Roelant

De geleding van het personeel:                           Mevr. Sonja Van Dyck

                                                                             Mevr. Katrien Waegemans ( voorzitter )

                                                                             Mevr. Regine Verbruggen

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :        Mevr. Christine Verbiest

                                                                                  

                      

 

            Directeur :   Mevr. Conny Van Waelderen

 

Verontschuldigd : geleding lokale gemeenschap : Mevr. Anita Michiels

                             vertegenwoordiger van het schoolbestuur : Dhr. Alfons Heremans

 

 

1.     Goedkeuring vorig verslag

 

       Het vorige verslag werd goedgekeurd

 

2.     Telling op 1 februari 2015

 

Zie blad in bijlage.( verdeling per klas)

Lagere school: op 1 februari telden we 195 leerlingen

Kleuterschool: op 1 februari telden we 98 kleuters

 

 

3.     Huishoudelijk reglement schoolraad

 

Het  nieuw huishoudelijk reglement( volgens het VSKO-model waarvan een bijlage in ons vorig verslag ) werd doorgenomen en uitgelegd door de directie. Daarna werd dit reglement goedgekeurd en ondertekend.

 

4.     Volgende vergadering

Maandag 15 juni 2015 om 20u.

 

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 15 juni 2015

 

 

 

Aanwezig :

 

De geleding van de ouders :     Mevr. Saskia Wittemans

                                                        Mevr. Ils Coremans

                                                           Mevr.Saskia Roelant

 

     De geleding van het personeel : Mevr. Regine Verbruggen

                           Mevr. Katrien Waegeman ( voorzitter)        

                            Mevr. Sonja Vandyck

 

     De geleding van de lokale gemeenschap : Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

                                                                             Mevr. Anna Verbinnen

                                                                             Mevr. Anita Michiels

 

     Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :            Mevr. Christine Verbiest

                                                                                           Dhr. Alfons Heremans

                      

     Directeur :Conny Van Waelderen

            

1.     Goedkeuring vorig verslag.

 

       Het vorige verslag werd goedgekeurd.

 

2.     Prioriteiten en nascholingsplan.

 

De prioriteiten van de afgelopen 3 jaar zullen geëvalueerd worden..

Dit geldt oa  voor WO,muzische, taal .

Ook voor spelling zal er een evaluatie komen van de gedane acties. Is er leerwinst? Daarna zal dit in een schoolwerkplan vastgezet worden.

Er worden nieuwe prioriteiten vastgelegd voor een periode van 3 schooljaren.

Nieuwe prioriteiten:  Het vak WO zal worden opgesplitst in wetenschap en techniek,en mens en maatschappij

a.     Wetenschap en techniek

       Men wil meer investeren in dit element en dit aan de hand van 2 projecten nl; STEM

       ( science,technologie,engineering,mathematics) en

       techniek in de klas.(aanleren onderzoeksvaardigheden bij de leerlingen, leerlingen laten

       uitzoeken hoe kom ik tot een goede oplossing)

b.    Mens en maatschappij.

c.     Kwaliteitszorg:

    Men gaat de interdiocesane proeven voor het 4de en 6de leerjaar analyseren en de  

    verbeterpunten bekijken.

d.    Zorgvisie : zorgen voor het welbevinden van de leerlingen.

                 Men tracht de leerlingen te helpen hun gevoelens uit te drukken. Elk kind is niet   

                 even verbaal.

 

e.     Godsdienst : leerplan godsdienst opfrissen, ook naar werkvormen (filosoferen, geweldloze communicatie, godly play,… +uitleg nieuw deel bij het leerplan: ILC (interlevensbeschouwelijke competenties) Regelmatig zal er tijdens de godsdienstlessen een vergelijking gemaakt worden met andere godsdiensten en zedenleer.

 

 

Om deze prioriteiten te kunnen verwezenlijken is nascholing vereist , in bijlage de lijst met het nascholingsplan schooljaar 2015-2016. Dit werd goedgekeurd.

 

3.     Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en het gebruik van de punten.

 

       In februari telde de school 195 leerlingen in de lagere school en 98 kleuters.

     - In de lagere school geeft dit recht op 243 lestijden, 5 SES-lestijden ( afhankelijk van het aantal

       studiebeurskinderen en kinderen met ouders zonder  diploma) en 5 additionele lestijden 

       ( afhankelijk van de gemiddelde klasgrootte)

       Er zijn dus 253 lestijden plus 20 lestijden godsdienst. Dit zijn 273 lestijden die verdeeld worden .

       Hiervan gaan er 17 naar LO en 8 naar zorg. Blijven er 248 LT over.

       Deze worden verdeeld over  9 full times en 32 restlestijden.(14 in 1ste lj, 8 in 4de lj, 4 voor techniek
       Blijven er nog 6 over voor overheveling naar de kleuterschool.

     

 

         Klas L1A :  27 leerlingen : juf Anke 24/24  en een extra juf 14/24

         Klas L2A :  21 leerlingen  : juf Carla en juf Hilde  ( elk part time) 24/24

         Klas L2B :  19 leerlingen : extra juf 24/24

         Klas L3A :  21 leerlingen : juf Barbara 24/24

         Klas L3B :  22 leerlingen : extra juf 24/24

         Klas L4A:  26 leerlingen : juf Kathleen 24/24 , met ondersteuning 8 lestijden door juf Veerle

         Klas L5A : 16 leerlingen : meester Ward 24/24

         Klas L5B : 15 leerlingen : juf Mieke 24/24 (2 namiddagen ambulant in 1ste, 4de, 5de techniek, muz)

         Klas L6A : 23 leerlingen : juf Regine 24/24

        Juf Veerle zal ook 2 namiddagen werken aan techniek op school- en klasniveau ( zie prioriteiten)
                             (4 LT+ 1,5 plage)

       

    

     - In de kleuterschool geeft dit recht op 132 lestijden,5 SES-lestijden en 0 additionele lestijden.

       In totaal 137 lestijden.

 

       Met dit aantal lestijden krijgen we 5 full time klassen en 17 restlestijden. Van deze 17 gaan er 8
       naar juf Debbie voor kleuterturnen. 9 lestijden gaan naar opsplitsing K1, samen met de 6 lestijden
       van de lagere school.

       We krijgen dan volgende verdeling:

      

       Klas K1A : juf Griet en juf Debbie 4/24  instapklas

       Klas K1B  : 31 kleuters  : juf Nancy met een nieuwe juf  (15/24)

       Klas K2A : 18 kleuters   : juf Lieve

       Klas K2B : 17 kleuters : juf Katrien

       Klas K3A : 18 kleuters  : juf Maria

                      

4.  Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2014-2015.

 

     Vrije dagen :

     Maandag 30 november 2015

     Maandag 6 juni 2015

     Studiedagen :

     Woensdag 30 september 2015  ( leren van elkaar met de scholengemeenschap)

     Woensdag 13 januari 2016        ( geweldloze communicatie en no- blame)

     Woensdag 16 maart 2016         ( techniek)

 

  

5.  Planning vergaderingen schooljaar 2015-2016

 

    Maandag 14/09/2015 om 20.00 u

    Maandag 22/02/2016 om 20.00 u

    Maandag 13/06/2016 om 20.00 u

 

 

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 14/09/2015

 

Aanwezig :

            De geleding van de ouders :     Mevr. Saskia Wittemans 

                                                         Mevr.Saskia Roelant

                                                                Mevr. Ils Coremans

            De geleding van het personeel :            Mevr.Sonja Van Dyck

                                  Mevr. Katrien Waegemans ( voorzitter)

                                                                     Mevr. Regine Verbruggen

 

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :        Mevr. Anita  Michiels

                                                                                  Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

                                                                                         Mevr. Anna Verbinnen

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :     Mevr. Christine Verbiest

                                                                                   Dhr. Alfons Heremans

                      

 

            Directeur :Mevr. Conny Van Waelderen

 

1.     Goedkeuring vorig verslag

 

       Het vorige verslag werd goedgekeurd.

 

2.     Praktische invulling lestijden

 

Op 1 februari 2015 telden we in de kleuterschool 98 leerlingen en 195 leerlingen in de lagere school.

Samen zijn dat 293 leerlingen .

 

Zie bijlage voor de verdeling van de lestijden bij de kleuters en de lagere school.

 

Er komen twee nieuwe leerkrachten bij  in de lagere school.

Juf Lien  full time  in het 3de leerjaar met 22 lln.

Juf Shana  14 restlestijden en 1.5u plage Co -teaching in het eerste leerjaar samen met juf Anke. Het eerste leerjaar telt 27 lln.

 

De eerste kleuterklas had al 24 kinderen ingeschreven .Daarvan zijn er 5 aanwezig ,de rest volgt in de loop van het jaar..

De andere eerste kleuterklas ( 33 kleuters) is  opgesplitst in twee klassen . De kleuters worden verdeeld tussen juf Nancy en juf Annechien .( nieuwe juf)

 

3.     Vrije dagen en pedagogische studiedagen

Vrije dagen :Maandag 30 november 2015 ( lokale verlofdag)

                    Maandag 6 juni 2016 ( lokale verlofdag)

                    Donderdag 5 mei 2016 Hemelvaartdag

                    Vrijdag 6 mei 2016 Brugdag

                    Maandag 16 mei 2015 Pinkstermaandag

                   

 

Pedagogische studiedagen : Woensdag 30 september 2015

                                               Woensdag 13 januari 2016

                                               Woensdag 16 maart 2016

 

4.     Aanpassing schoolreglement

Volgende aanpassingen :

 

Aantal leerkrachten.

Voor en naschoolse opvang.

Prijsaanpassing maximumfactuur

Prijsaanpassing bij niet verplicht aanbod abonnementen, maaltijden.

Vakanties en vrije dagen  .

 

 

Wijziging voorzitter ouderraad.

Wijzigingen  bij inschrijven van leerlingen  in verband met het M decreet.

Getuigschrift basisonderwijs:

    Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift.

    Beroepsprocedure.

Onderwijs aan huis.

 

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting.

Beroepsprocedure tegen tuchtmaatregelen.

 

 

Voor de wijzigingen verwijzen we naar de website van de school waar het nieuwe reglement te vinden is.

 

5.     Investeringen gebouwen

 

Het sanitair van de lagere school zal gerenoveerd worden.

 

Pomp voor het grondwater is aan vernieuwing toe, hiervoor zal het nodige gedaan worden.

 

Op het verlanglijstje staat nog de isolatie van de zolder .

 


 

Volgende vergadering

 

     Maandag 22 /02/ 2016 om 20u.

 

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 22 februari 2016

 

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :          Mevr.Anna Verbinnen

                                                                                  Mevr. Anita Monsieur ( secretaris )

                                                                                  Mevr. Anita Michiels

           

De geleding van de ouders :                              Mevr. Saskia Wittemans                                                                                                                                                       Mevr. Ils Coremans

                                                                       Mevr. Saskia Roelant

De geleding van het personeel:                           Mevr. Sonja Van Dyck

                                                                       Mevr. Katrien Waegemans ( voorzitter )

                                                                       Mevr. Regine Verbruggen

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :        Mevr. Christine Verbiest

                                                                                    Dhr. Alfons Heremans

                      

 

            Directeur :   Mevr. Conny Van Waelderen

 

 

 

 

Er zijn geen agenda punten ,enkel het aantal leerlingen geteld op 1 feb is van toepassing.

 

 

Aantal leerlingen:

Kleuters  :            104 (voor de telling 105, 1 kleuter telt aan 1,5)
Lagere school:  

Eerste lj               28 (waarvan 1 ll telt aan 1,5)
Tweede lj            40
Derde lj               43
Vierde lj              27
Vijfde lj              34
Zesde lj               23

 

Totaal lagere school  :    195 (voor de telling 196)

Totaal kleuters en lagere school: 299

 

Volgende vergadering :

Maandag : 13 juni 2016 om 20u

 

 

Verslag vergadering schoolraad 13 juni 2016

 

      Aanwezig :

 

 

 

De geleding van de ouders :       Mevr. Saskia Wittemans

                                               Mevr. Ils Coremans

                                                   Mevr.Saskia Roelant

 

     De geleding van het personeel : Mevr. Regine Verbruggen

                Mevr. Katrien Waegeman ( voorzitter)        

                Mevr. Sonja Vandyck

 

     De geleding van de lokale gemeenschap :        Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

                                                                         Mevr. Anna Verbinnen

                                                                         Mevr. Anita Michiels

 

     Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :            Mevr. Christine Verbiest

                                                                                Dhr. Alfons Heremans

                      

 

     Directeur :Conny Van Waelderen

            

     Verontschuldigd Dhr. Alfons Heremans

 

 

1.     Goedkeuring vorig verslag.

 

       Het vorige verslag werd goedgekeurd.

 

2.     Prioriteiten en nascholingsplan.

 

De nieuwe prioriteiten ( WO ,Muzische …) vastgelegd vorig schooljaar worden gedurende het volgende schooljaar verder gezet .

 

       In bijlage de lijst van de prioriteiten voor de kleuterschool en de lagere school.

 

       KLEUTERSCHOOL :

 

        - Wetenschap en techniek  : idem vorig schooljaar; Er zal een leerlijn opgemaakt worden .                             

          Vooral juf Veerle  met ondersteuning van enkele juffen zal zich hiermee bezig houden

              -  Zorgvisie : idem vorig schooljaar

              -  ZILL dwz zin in leren,zin in leven:( als proef) er worden nieuwe leerplannen opgemaakt om

                    ermee te starten schooljaar 2018

 

      LAGERE SCHOOL:

 

         - Na de evaluatie van WO,muzische ,taal  gaat men deze rapporteren. De vraag is hoe?

         - Voor godsdienst gaat men een nieuwe methode invoeren

         - Franse taalinitiatie  verder zetten op regelmatige basis van muzische activiteiten.

         - Media : doelen uit het leerplan bestuderen,activiteiten  en materiaal noteren die in de klas

           aanbod komen.

 

             

Voor STEM  werkte het heel goed dat 1 persoon dit in handen nam en samen met de leerkrachten activiteiten uitwerkte. Dit wordt verdergezet.

 

 

             Om dit alles  te kunnen verwezenlijken is nascholing vereist , hiervoor in bijlage de lijst.

 

3.     Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket.

    

    

        In de lagere school zijn er momenteel  2 grote klassen nl. het 5de en 2de leerjaar.

        Deze klassen krijgen  zeker ondersteuning.

        Hoe de verdeling gebeurd is niet medegedeeld.( wachten tot na de open-deur-dag in aug.)

        Er zullen zeker een aantal uren aan Stem gespendeerd worden.

 

                         

4.   Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2016-2017.

 

       Vrije dagen :

       Maandag 17 okt. 2016

       Maandag 30 januari 2017

   

 

       Studiedagen :

       Woensdag  28 september 2016

       Vrijdag 17 februari 2017 deze zal worden ingezet op ZILL , zin in leren,zin in leven en dit in

       samenwerking met de scholengemeenschap.

       Woensdag 15 maart 2017

       Woensdag 17 mei 2017

 

5. Schoolreglement.

       In bijlage een overzicht van wijzigingen van het schoolreglement.

 

 

6.  Planning vergaderingen schooljaar 2016-2017

 

      Maandag 12/09/2016 om 20.00 u

      Maandag 20/02/2017 om 20.00 u

      Maandag 19/06/2017 om 20.00 u

 

 

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 12 september 2016

 

    Aanwezig :

 

De geleding van de ouders : Mevr. Saskia Wittemans

                                         Mevr. Ils Coremans

                                                  

De geleding van het personeel : Mevr. Regine Verbruggen

               Mevr. Katrien Waegemans ( voorzitter)      

                    

     De geleding van de lokale gemeenschap :    Mevr. Anna Verbinnen

                                                                     

                                                                     

     Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :            Dhr. Alfons Heremans

                                                                      

     Directeur :Conny Van Waelderen

            

     Verontschuldigd:
      Mevr Sonja Vandyck, Mevr Anita Monsieur, Mevr Christine Verbiest
     
     Afwezig: Mevr. Saskia Roelant, Mevr Anita Michiels

 

 

1.     Goedkeuring vorig verslag:

 

       Het vorige verslag werd goedgekeurd.

             

2.       Lestijden: praktische invulling:

 

Kleuterschool:
K1A        17 kleuters:  4 kleuters geboren in 2014
                                   13 kleuters geboren in 2013
 juf Griet 20/24 (loopbaanonderbreking 1/5) juf Debbie(juf Marieke) (4/24)

 

K1B        21 kleuters          juf Nancy 24/24
K2A     33 kleuters            juf Lieve 24/24 
Deze klas krijgt hulp  voor 15 rest LT + 3/36 zorg (stimulus) + 1/36 (zorg)+ 2 plage=20 LT
K3A        21 kleuters          juf Maria 20/24
 juf Maria 20/24 (loopbaanonderbreking 1/5) juf Debbie(juf Marieke) 4/24
K3B        20 kleuters          juf Katrien 24/24

Kinderverzorgster 9/36 Hilde

Zorg: juf Sonja(juf Steffie)
 kleuterturnen: juf Annechien en klastitularis juf Griet en juf Maria elk aan eigen klas.

Lagere school:
L1 A
      20 lln                     juf Anke 24/24
L2 A       17 lln                   juf Carla/juf Hilde 24/24
L2 B        16 lln                     juf Lien 20/24 en juf Veerle 4/24
L3 A       22 lln                     juf Barbara 24/24
L3 B        22 lln                     juf Sanne 24/24
L4 A       22 lln                     juf Kathleen 24/24
L4 B        21 lln                     juf Shana 24/24
L5 A       27 lln                     meester Ward 24/24 + ondersteuning voor 5,5/24

L6 A       18 lln                     juf Regine 24/24
L6B         17 lln                     juf Mieke12/24 juf Hanna 12/24

Restlestijden: 3 LT ondersteuning “STEM” juf Veerle


zorg:
Hilde U 12/24 2de en 3de graad
Sonja 12/24 kleuters en 1ste graad

 

ICT:
Bart Pauwels 6/36

 

Administratie:
Denise 8/36
Sofie 23/36

 

Preventie:
Davy: 2 dagen per maand

 

 

   

 

3.     Leerlingenaantallen:

 


K1A       17                           K1B       21
K2A       33                           K3A       21
K3B       20

Totaal kleuters: 112

L1A        20
L2A        17                           L2B        16
L3A        22                           L3B        22
L4A        22                           L4B        22
L5           27
L6A        18                           L6B        17

Totaal lagere school: 203

Totaal 315

 

 

4.     Investeringen gebouwen:
sanitaire cellen, pompinstallatie
ramen 1ste verdieping en bakgoten kapel

 

5.     Schoolreglement:
-zie vergadering juni
-laatste aanpassing: onwettige afwezigheden:
vanaf 5 halve dagen (i.p.v. 10) CLB verwittigen, begeleidingsdossier wordt opgesteld, ouders worden uitgenodigd voor een gesprek

 

Volgende vergadering: 20 februari om 20.00u

 

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad 20 februari 2017

 

            De geleding van de lokale gemeenschap :         Mevr.Anna Verbinnen

                                                                                  Mevr. Anita Monsieur ( secretaris )

                                                                                             

De geleding van de ouders :                              Mevr. Saskia Wittemans                                                                                                                                                      Mevr. Ils Coremans

                                                                            

 De geleding van het personeel:                         Mevr. Sonja Van Dyck

                                                                      Mevr. Katrien Waegemans ( voorzitter )

                                                                      Mevr. Regine Verbruggen

 

            Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :        Mevr. Christine Verbiest

                                                                                    Dhr. Alfons Heremans

                      

 

            Directeur :   Mevr. Conny Van Waelderen

 

             Verontschuldigd: Mevr. Saskia Roelant ( geleding van de ouders)

                                       Mevr. Anita Michiels  ( geleding lokale gemeenschap

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag.

 - Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2. Telling op 1 feb 2017.

 

    Op 1 feb. telden we 121 kleuters en 201 lagere school leerlingen.

    Zie bijlage met  het aantal per klas .

 

3.Hernieuwing schoolraad vanaf 1 april .

 

   In bijlage een model van het huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs.

 

   Enkele aanpassingen zijn gebeurd;

   De samenstelling :  3 geledingen ipv 4

 

Elke geleding telt 3 leden. Het aantal kan aangepast worden ( vb naar 2 ) maar bij nader inzien        bleek 3 optimaal .

 

4. Openingsuur school.

 

Op het voorstel van de gemeente om alle scholen pas te openen om 8u30  wil men nog niet direct  op    ingaan.

Onze leerkrachten verzorgen gratis de opvang in de school van 8u tot 8u45.  

Wil men de opening van de school verlaten dan dienen vele kinderen naar de schoolopvang gebracht te worden die betalend is; Zijn de ouders bereid om dat te doen. Indien ze de kinderen toch later naar school sturen ( dus niet eerst naar de opvang) vreest men dat de  verkeersveiligheid in het gedrang komt. Zowel drukte aan de lagere school als bij de SJIB.

Voorlopig blijft het zoals het is . Eventueel pas open vanaf 8u15.

5. Stand van zaken renovatie.

 

   De ramen van het 1e verdiep  en deze van de kant van klooster ( kopieerruimte) ¨

   Zullen vernieuwd worden

  Ook de bakgoten worden gelijktijdig vernieuwd.

  Op 9 mrt 2017 worden de offertes geopend.

  De bedoeling is om de werken te starten eind juni.

  De afwerking gebeurd einde augustus.

 

6. Schaalvergroting

Woordje uitleg door Fons: stand van zaken.

 

 

7. Volgende vergadering.

 

   Maandag 19 juni 2017 om 20.00 uur

 

 

 

 

 

    Verslag vergadering schoolraad 19 juni 2017

 

 

      Aanwezig :

 

 

 

De geleding van de ouders :       Mevr. Ils Coremans

                                                   Mevr.Saskia Roelant

 

     De geleding van het personeel : Mevr. Regine Verbruggen

                   Mevr. Katrien Waegeman ( voorzitter)        

                    Mevr. Sonja Vandyck

 

     De geleding van de lokale gemeenschap : Mevr. Anita Monsieur (secretaris)

                                                                  Mevr. Anna Verbinnen

                                                                  Mevr. Anita Michiels

 

     Vertegenwoordigers van het schoolbestuur :            Mevr. Christine Verbiest

                                                                      

                      

 

     Directeur :Conny Van Waelderen

            

     Verontschuldigd Dhr. Alfons Heremans

                                Mevr. Saskia Wittemans

 

 

 

Wij verwelkomen 2 nieuwe leden : Mevr. Wendy de Cock  van de geleding van de ouders en Mevr. Anke Cluytens van de geleding van het personeel.

Zij vervangen respectievelijk Mevr. Saskia Roelant en Sonja Vandyck.

 

 

1.     Goedkeuring vorig verslag.

 

       Het vorige verslag werd goedgekeurd.

 

2.     Prioriteiten en nascholingsplan.

 

 

De lijst van de prioriteiten is vastgelegd als planning voor 6 jaar.

       In bijlage de lijst van de prioriteiten voor de kleuterschool en de lagere school.

 

       KLEUTERSCHOOL :

 

KVS of kleuter volg systeem :  de bedoeling is om dit te optimaliseren en af te stemmen op de inhouden van de leerplannen. De leerplannen gaan vernieuwen dus wachten op deze plannen..

In sept. 2018 start men  met ZILL dwz. zin in leven ,zin in leren.

Vanuit zorgvisie : welbevinden “ gat in de haag” dit is een methode om aan sociale  vaardigheden te werken.

Schooljaar 2017-2018 gaat men dit uitwerken en uitproberen om in schooljaar 2018-2019 vast te leggen.

Sterker investeren in doelgerichte ondersteuning van kleuters met specifieke noden.

        Schooljaar 2017-2018  opstarten hiervan door meer mee te spelen in de hoeken.

        Wat zijn de noden van het kind, wat kan de leerkracht,wat kan de zorgjuf doen.

 

 

      LAGERE SCHOOL:

 

      STEM in de klas verder werken met ondersteuning in de klas.

Zorgvisie  Welke technieken ,welke werkvormen gebruiken .Er zal een nascholing zijn vanuit het CEGO ( centrum ervaringsgericht onderwijs)

Verschillende onderdelen van het Nederlands worden aangepakt. De bedoeling is om meer op elkaar af te stemmen en in overeenstemming brengen van de uitgangspunten van het talenbeleid . Dit zal over enkele schooljaren gebeuren. Zie hiervoor de tabel in bijlage.

 

 

LAGERE SCHOOL EN KLEUTERSCHOOL

 

 

Onder de muzische zal men het domein beeld  weer terug opnemen

Nederlands : in het komende schooljaar zal er een studiedag georganiseerd worden  ivm leren omgaan met anderstaligen.

 

 

             Om dit alles  te kunnen verwezenlijken is nascholing vereist , hiervoor in bijlage de lijst.

 

3.     Criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket.

    

    

Hierbij gaat men rekening houden met de risico kinderen dwz .- kinderen van ouders zonder                                                               humaniora diploma

                                                                                                   - anderstalige kinderen

                                                                                                          - kinderen met een schooltoelage

4.   Vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2016-2017.

 

       Vrije dagen :

       Maandag 9 okt. 2017

       Maandag 4 juni 2018

   

 

       Studiedagen :

       Woensdag  27 september 2017

       Woensdag 24 januari 2018

       Woensdag 21 maart 2018

 

 

 

5.  Planning vergaderingen schooljaar 2017-2018

 

      Maandag 11/09/2017 om 19.00 u

      Maandag 19/02/2018 om 20.00 u

      Maandag 11/06/2018 om 20.00 u