Voor 1857
1857
Het eerste internaat
Tot de eeuwwisseling
Tot WO I
1914 - 1918
Tussen de oorlogen
1940-1945
De 20ste eeuw
De lagere school
Het algemeen vormend middelbaar onderwijs
De beroepsafdeling
De technische afdeling
De recentste geschiedenis
Onder vzw Arcadia (vanaf 2019)