Info

CLB

School maak je niet alleen. We worden begeleid en ondersteund door het CLB van Aarschot.

CLB

Elke school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).
Voor onze school is dat:
Vrij CLB Brabant Oost-vestiging Aarschot
Bekaflaan 63, 3200 Aarschot,
tel. 016 56 72 39
www.vrijclb.be
info-aarschot@vrijclbbrabantoost.be

Het CLB wil bijdragen tot het verhogen van het welbevinden van leerlingen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders en de school. Het CLB werkt op vier domeinen:
– Leren en studeren
– Preventieve gezondheidszorg
– Psychisch en sociaal functioneren
– Schoolloopbaanbegeleiding

​​​Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor elke leerling is er een multidisciplinair dossier met alle gegevens die over uw kind op het CLB aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het dossier de leerling volgt.