Info

Overlegorganen

In onze school vinden wij inspraak erg belangrijk. Hiervoor hebben we verschillende groepen van betrokkenen.

Overlegorganen

Leerlingenraad
Ouderraad
Schoolraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een platform van leerlingen, voor leerlingen.
Leerlingen kunnen er hun licht opsteken, suggesties doen, deze met anderen bespreken, samen nadenken over verbeteringen voor de school. De school kan er haar oor te luister leggen bij de leerlingen en met hen de thema’s bespreken die voor hen van belang zijn. De leerlingenraad wordt samengesteld uit telkens twee leerlingen per klas van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de lagere school.

De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer per maand onder het voorzitterschap van juf Regine en juf Conny.

Ouderraad

Onze school heeft een bloeiende en actieve ouderraad met een enthousiaste en creatieve ploeg. De ouderraad reikt ideeën aan in verband met het schoolgebeuren, de veiligheid van de leerlingen, de opvoeding, het verzorgen van informatie van ouders naar leerkrachten en omgekeerd, biedt praktische hulp bij activiteiten (schoolfeest,  …), organiseert activiteiten waarvan de opbrengst wordt gebruikt om projecten te sponsoren ten voordele van de school. De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar met de directie en drie leerkrachten van het team. Elke geëngageerde ouder kan lid worden. Wie een beetje tijd kan en wil vrijmaken is hartelijk welkom. Hoe meer ouders aansluiten hoe representatiever de ouderraad is en hoe beter we de werking kunnen uitbouwen.
Meer info over onze ouderraad vind je op hun eigen website: www.ouderraadsjibke.be

Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad adviseert en overlegt met het schoolbestuur over een aantal pedagogische gelegenheden. De leden worden om de vier jaar verkozen.